07 marzo 2013

Asumirás a boz d’un pueblo de Vicent Andrés Estellés

Asumirás a boz d’un pueblo
de Vicent Andrés Estellés
(Traducción al aragonés de Miguel Martínez Tomey)

Asumirás a boz d’un pueblo
e será a boz d’o tuyo pueblo
e serás, ta cutio, pueblo,
e sofrirás e asperarás,
e irás sempre entre o polbo,
te seguirá una polbareta.

E tendrás fambre e tendrás set,
no podrás escribir os poemas
e callaràs toda ra nuei
mientres duermen as tuyas chens,
e tu nomás serás dispierto,
e tu serás dispierto por toz.

No t’han pariu ta dormir:
te parioron ta beilar
en a luenga nuei d’o tuyo pueblo.
Tu serás a parola biba,
parola biba e baladre.

Ya no esisten as parolas
sino l’ombre asumindo a pena
d’o suyo pueblo, e ye un silenzio.
Dixarás de contar as silabas,
de fer-te o ñudo dtruqueta:
serás un pueblo, caminando
entre una baladre polbareta,
bida arriba e nazions arriba,
una acobaltata condizión.

No tot será, manimenos, silenzio.
Pues dirás parola chusta,
la dirás en o inte chusto.
No dirás a tuya parola
con boluntá d’antolochía,
pues la dirás onestamén,
airatamén, sin pensar
en garra posteridá
como no siga d’o tuyo pueblo.

Quizau te maten u quizau
se'n ridan, quizau te delaten;
tot ixo yen estopenzias.
O que bale ye a conzenzia
de no estar cosa si no se ye pueblo.
E tugrieumén, has eslechito.
Dimpués d’o tuyo silenzio estrito,
caminas deciditamén.


No hay comentarios: